Laster...

Skadedyr – mus og rotter

Skadedyr som mus og rotter trives i nærheten av der vi mennesker holder til fordi det ofte er lett tilgang på mat og husly. Spesielt eldre boliger er utsatt for at mus og rotter kan komme inn i kjellere, loft og i vegger, men også nyere hus og hytter uten tilstrekkelig sikring vil være utsatt. Særlig stort kan problemet bli om vinteren når gangerne intensiverer søket etter mat og varme.

Tilstrekkelig sikring av boligen

Eldre boliger har normalt mange flere adkomstmuligheter for skadedyr som mus og rotter. Spesielt mus kan være vanskelig å holde unna da de ikke krever mer enn en åpning på 5mm. Også nye boliger, hvor det ikke er tilstrekkelig sikret, vil være utsatt for skadedyr. Vanlige steder skadedyr kommer inn i boligen er for eksempel åpne ventiler uten eller med defekt netting og bak ytterkledning hvor det ikke er benyttet lusinger eller musebånd.

Har gangerne først kommet inn i konstruksjonen kan de oppholde seg inne i veggene hvor de graver og trygger istykker isolasjonen. Ledninger som går i veggen kan også være utsatt. I tillegg til direkte skader på bygningsdeler vil også urin og avføring etterhvert kunne føre til ubehagelig lukt. Lukt kan også bli et problem dersom et individ dør inne i konstruksjonen.

Lar man gangerne får være i fred kan de forårsake betydelig skade på boligen. Har man oppdaget mus eller rotter bør man sette ut feller inne i boligen hvor de har vært observert med det samme, eller tilkalle profesjonelle for å bli kvitt dem.

Vær svært varsom med bruk av gift. Det skal kun brukes etter anvisning eller aller helst av profesjonelle.

Skadedyr - musefelle

Tips for å unngå mus og rotter

  • På se at alle lufteluker har tilstrekkelig tetting både inne i selve ventilen, men også rundt innfestningen.
  • Sjekk at det ikke er større åpninger enn 5mm bak ytterkledningen. Det skal være lusinger eller musebånd bak luftet kledning.
  • Sjekk at dører og vinduer ved bakkenivå tetter tilstrekkelig når de er lukket.
  • Unngå å mate fugler etc. nært huset. Frø og annen mat som blir liggende på bakken vil tiltrekke gangere og det er lettere at de finner veien inn i din bolig.
  • Unngå grener, busker etc. som henger inn over bygget.
  • Har man hatt mus eller rotter inne i boligen og ikke funnet ut hvor de har kommet inn bør du la det stå feller fremme slik at eventuelt nykommere blir tatt før de blir et problem.

Lese mer om skadedyr? Her kan du lese om skjeggkre.