Laster...

Tilstandsrapport bolig

Tilstandsrapport av bolig

Bestill befaring for tilstandsraport bolig

Tilstandsrapport bolig er den mest brukte takseringstjenesten ved omsetning av brukte boliger (gjelder både for leiligheter og småhus). Tilstandsrapport har i stor grad overtatt for den litt enklere varianten; verditaksering av bolig. Tilstandsrapport, også kalt tilstandsanalyse, legger mer vekt på det bygningsteknisk og byggets tilstand. Bygningskomponenter beskrives og vurderes og rapporten lages i Norsk takst sitt skjematur. Denne type rapport er basert på norsk standard 3424.

Ved befaring vil det normalt gjennomføres fuktsøk og/eller fuktmålinger av utsatte bygningskomponenter/områder.

Fuktsøk vil normalt gjøres på bad, kjøkken, vaskerom og eventuelt andre rom med vanninstallasjoner.

Fuktmåling vil vil for eksempel bli utført på undertak (taktro), i utforet vegg under terreng og i tilfarergulv.

Stikktaking i kledning og andre råteutsatte steder som undertak og bunnsvill vil utføres ved behov. Stikktaking skjer med spiss gjenstand, slik som kniv.

Det er sjeldent at det blir behov for hulltakning, men det kan være aktuelt dersom det er sterke symptomer på svikt i konstruksjonen. Det er sjeldent behov for hulltakning, men det kan være aktuelt dersom det er sterke symptomer på svikt i konstruksjonen.

Ingen inngrep i konstruksjonen vil skje uten samtykke fra rekvirent/eier.

Tilstandsrapport bolig kan leveres med eller uten takstmannens markedsanalyse og antatt markedspris.

Normalt vil en befaring vare i 1-3 timer avhengig av boligen. Du vil få nærmere informasjon om forventet bruk av tid i ordrebekreftelsen. Normal leveringstid for en tilstandsrapport er 1-2 virkedager forutsatt at all etterspurt informasjon/dokumentasjon blir levert til riktig tid.

Tilstandsrapport kan leveres med eller uten takstmannens markedsanalyse og antatt markedspris.

Normalt vil en befaring vare i 1-3 timer avhengig av boligen. Du vil å nærmere informasjon om forventet bruk av tid i ordrebekreftelsen. Normal leveringstid for en tilstandsrapport er 1-2 virkedager forutsatt at all etterspurt informasjon blir levert til riktig tid

Bestill befaring for tilstandsrapport her:

[ameliabooking service=6 employee=1]

Ikke noe som passer? Send e-post, bruk kontaktskjemaet eller ring oss på 46 27 00 00. Vi har også befaringer på kveldstid og helger etter nærmere avtale.

Informasjon om befaring i forbindelse med taksering finner du her.

Tilstandsrapport - Oslo og Follo

Eiendomsressurs AS og takstmann Andreas Høieggen er sertifisert av Norsk takst.