Laster...

Dokumentasjon av våtrom

Våtrom er normalt det mest påkostede rommet i en bolig. For de fleste boligkjøpere er det viktig å vite den eksakte tilstanden på et våtrom. Spesielt viktig er dette dersom det er vesentlig med forventet brukstid igjen. Et avvik fra forventet tilstand kan førte til store uforutsette utgifter. Usikkerhet rundt tilstanden på våtrom vil kunne påvirke hva markedet er villig til å gi for din bolig.

Ved utarbeiding av en tilstandsrapport vil takstmannen gjøre en rekke undersøkelser på baderommet for å avdekke tilstanden slik som fuktsøk, mål av fall på gulv, enkel vanntest i dusjsonen, vurdering av ventilasjon etc. Det vil likevel være ting som ikke lar seg kontrollere fordi disse tingene er skjult i konstruksjonen. Ved å kunne dokumentere blant annet materialbruk og utførelse vil takstmannen kunne gi en mer korrekt vurdering av tilstanden.

Ved oppbygging av nye baderom skal dette gjøres i krav med teknisk forskrift (TEK17). Det fremkommer det blant annet krav til fall på gulvet, tettesjikt, rørarbeider, overflater etc.

Dokumentasjon på utførelse av våtrom er som et verdipapir som bør tas godt vare på og fremlegges for takstmannen og potensielle kjøpere.

Dersom du skal pusse opp et våtrom bør du velge en leverandør som gir deg tilstrekkelig dokumentasjon. Dette må du få med i kontrakten. Dersom leverandøren ikke ønsker å gi deg dokumentasjon bør du velge en annen.

Sluttkontrolldokument

Ved ferdigstillelse av våtrom skal du motta et sluttkontrolldokument med tilhørende underbilag. Fagrådet for våtrom har følgende forslag til hva som bør inngå i et sluttkontrolldokument:

  • Stedsangivelse. Våtrommets plassering. (Gårdsnr/Bruksnr, leilighetsnr, etasje)
  • Engasjerte firmaer. Oversikt med kontaktinformasjon.
  • Utførte arbeider. Kortfattet beskrivelse av disse.
  • Drift / daglig bruk: Hva må brukeren passe på, for eksempel innstilling av termostater, styring av ventilasjonsvifte og lignende.
  • Vedlikehold: Oversikt – hva krever vedlikehold. Hvor ofte og på hvilken måte. For eksempel hvordan rense sluket på våtrom.
  • Produktoversikt. Produkter og materialer som er benyttet, og leverandører / produsenter av disse. For eksempel hvilken type våtromsplater og membran som er benyttet hvor, og hvem som er leverandør eller produsent av disse varene.
  • Dokumentasjon i tiltaket. Offentlige dokumenter v/ søknadspliktige tiltak, kopi av kontrakt, tegninger, bilder, evt. rapporter, sjekklister, teknisk brosjyremateriell.

Sluttkontrollskjema for våtrom

Ta gjerne egne bilder gjennom hele prosessen. All dokumentasjon du selv laget og mottar bør oppbevares på et sikkert sted. Bruk gjerne boligmappa.no for sikker lagring i skyen.

Trenger du tilstandsrapport av bolig? Vi utfører dette for boliger i Akershus, Oslo og deler av Østfold. Ta kontakt med oss for rask befaring.

Legg igjen en kommentar