Laster...

Hjelp

Her finner du hjelp til hvordan du kommer i gang, svar på ofte stilte spørsmål til takstmann og ordforklaringer.

Hjelp Takstmann

Hva slags takstrapport skal jeg velge og hvordan kommer jeg igang?

Ved salg av bolig: Den vanligste formen for takseringstjeneste ved salg av egen bolig er i dag er tilstandsrapport med eller uten verdisetting. En tilstandsrapport er mer omfattende enn en tradisjonell verditakst og går nøyere inn på tilstanden til hver enkelt bygningskomponent. Hver enkelt bygningskomponent beskrives og der det er mulig gis det også en vurdering. For de fleste bygningskomponenter settes det også en tilstandsgrad. Tilstandsgraden sier noe om bygningskomponentens tilstand ut i fra et referansenivå. Det varierer hvorvidt verdivurdering med i tilstandsrapporter eller ikke. Befaring for tilstandsrapport kan du bestill takstmann online her, ring 46 27 00 00, send e-post eller bruk kontaktskjema.

Priser for tilstandsrapport finner du her.


Ved arv, samlivsbrudd, refinansiering etc.: Den vanligste formen for takseringstjeneste ved arv, samlivsbrudd, refinansiering etc. er verditakst. En verditakst har, i grove trekk, en enkel beskrivelse og vurdering av bygningen, arealoppmåling, markedsanalyse, teknisk verdi og forventet markedsverdi. Befaring for tilstandsrapport kan du bestill takstmann online her, ring 46 27 00 00, send e-post eller bruk kontaktskjema.

Priser for verditakst finner du her.


Ofte stilte spørsmål til takstmann

Spørsmål: Hva koster en takst?
Svar: Prisen er litt avhengig av type takst og størrelsen på boligen. Du finner komplett prisliste for våre takseringstjenester her.

Spørsmål: Hvilke taksttjeneste skal jeg velge?
Svar: Skal du selge bolig er tilstandsrapport det mest vanlige. Du kan lese mer om de forskjellige taksttjenestene her.

Spørsmål: Når kan takstmann komme på befaring?
Svar: Vi foretar de fleste befaringer mellom 07:00 og 15:00 på hverdager, men det kan også avtales befaringer på kveldstid eller i helger mot et pristillegg.

Spørsmål: Hvor lang tid tar det før takstrapporten er klar?
Svar: Normalt tar det 1-2 dager å ferdigstille en tilstandsrapport eller verditakst. Boligsalgsrapport vil normalt være klar i løpet av 2-3 dager. Rask levering forutsetter at alle dokumenter fremlegges til riktig tid.

Spørsmål: Hva må jeg gjøre før befaring?
Svar: Det raske svaret er; omtrent ingenting. Bare sørg for at takstmannen har adgang til hele boligen – inkludert taket. Her kan du lese alt om befaring.

Spørsmål: Må jeg være tilstede under befaring?
Svar: Det beste er om eier er tilstede på befaring slik at egenerklæringsskjema/kontrollskjema kan fylles ut og at alle forhold ved eiendommen blir belyst fra eiers side. Dersom det av ulike årsaker ikke lar seg gjøre at eier er tilstede ordner vi selvsagt også det. Vi kan hente og bringe nøkler etter nærmere avtale.

Spørsmål: Hva må jeg gjøre etter befaring?
Svar: Når rapporten fra takstmannen er klar må du lese igjennom og eventuelt gi tilbakemeldinger på eventuelle feil eller mangler. Rapporten må ikke tas i bruk uten at innholdet i rapporten er akseptert.


Ordforklaringer

BYATotalt bebygd areal: Dette er bygningens fotavtrykk. Terrasser etc. er inkludert. Brukes blant annet til å beregne utnyttelsesgrad.
BTABruttoareal: Arealet som opptas målt utenpå bygningen; altså med ytterveggene. Arealet beregnes for hver etasje.
BRABruksareal: Arealet gjelder innenfor omsluttende vegger. Takhøyden må være minst 190cm. Spesielle måleregler regler gjelder for måling i rom med skråtak. Takstbransjens retningslinjer for arealmåling finner du her.
P-ROMPrimærrom: Dette er de rommene innenfor bruksarealet, vegger inkludert, som brukes til varig opphold. Eksempler er soverom, stue, kjøkken, kontor etc.
S-ROMSekundærrom: Sekundærrom er arealet av boder, walk-in-closet, kott etc. Arealet utgjør rommets gulvareal pluss eventuelt omsluttende vegger mot P-ROM
FuktmålingFuktmåling er måling med pigg i porøst materiale slik som treverk, trefiberplater mm. Ved fuktmåling måles fuktigheten i vektprosent. Fuktmåling gjøre gjerne i tilfarergulv, utforet vegg under terreng og taktro.
FuktsøkFuktsøk gjøres med et instrument som måler fuktvariasjoner 1-4cm inn i konstruksjonen. Fuktsøk gjøres ofte på baderom, kjøkken, WC-rom og andre rom med vanninstallasjoner. Fuktsøk i våtsoner med flis vil som regel ikke kunne gi et sikkert resultat da det som regel står fuktighet i fuger, flis og fliselim i våtsoner som er i daglig bruk. Man vil kunne få utslag ved fuktsøk i våtsone selv om fukten er på riktig side av vanntett sjikt.
HulltakingVed mistanke om fuktskader i konstruksjonen kan det være aktuelt med hulltakning. For baderom vil det være naturlig å ta hull i tilstøtende vegg for å unngå å ødelegge vanntett sjikt.
StikktakningStikktakning skjer ved at en skarp gjenstand, gjerne en kniv, stikkes inn i en bygningskomponent. Stikktakning vil normalt være aktuelt for eksempel på kledning og bunnsvill eller andre steder hvor det er mistanke om råteskader.
SymptomSymptom er en beskrivelse av tilstanden til et objekt. Gjerne i forbindelse med negativt avvik, svikt.
TilstandsgradTilstandsgrad forteller noe om objektets tilstand ut i fra et forhåndsdefinert referansepunkt. Referansepunkt er gjerne regler, forskrifter eller lovverk fra da bygningen ble satt opp eller da bygget eller rommet ble totalrehabilitert.
ReferansepunktReferansepunkt er utgangspunktet; slik komponenten eller objektet i utgangspunktet være.
Festet tomtTomten er leid. Det er viktig at man setter seg inn i festekontraktens vilkår.
BorettslagEn leilighet i et borettslag eies ikke direkte, men man eier en rett til bo i en bestemt del av et felles bygg samt fellesområder.
SameieEt sameie består av to eller flere seksjoner hvor hver seksjonseier eier sin egen seksjon. I tillegg eier seksjonseierne fellesarealene sammen fordelt etter en eierbrøk.
ForretningsførerForretningsføreren er den som har ansvar for blant annet sameiets eller borettslagets regnskap og årsberetning.
FelleskostnaderFelleskostnader er kostnader som betales inn til sameiet eller borettslaget iht. vedtektene. Felleskostnadene dekker gjerne TV, internett, renovasjon, trappevask, vaktmester. Varme og varmtvann kan også inngå i felleskostnader. Det er viktig at man setter seg inn i hva felleskostnadene dekker og hva som eventuelt kommer i tillegg.
VentilasjonVentilasjonen er viktig for inneklimaet og inneklimaet er viktig både for de som bor i boligene, men også for bygget. Dårlig/mangelfull ventilasjon kan påføre beboere helseplager og bygget kan påføres kostbare fuktskader. Det er viktig å ha en forståelse for hvordan boligen er ventilert og hvordan man opprettholder korrekt ventilering.
FallDet skal være tilstrekkelig fall på gulv i våtrom slik at bruksvann og lekkasjevann ledes til sluk. Fall måles normalt med av takstmann med laser fra toppen av membran ved terskel til toppen av slukrist. Kontroll av fall ellers i rommet bør også utføres.
MembranMembran i våtrom er det sjiktet i konstruksjonen som skal hindre vannskader. Korrekt utført legging av membran er svært viktig. Det kan være vanskelig å se om det er membran tilstedet og enda vanskeligere å vite noe om den er korrekt lagt. Dokumentasjon på våtromsarbeider er derfor viktig for å kunne si noe om våtrommets antatte levetid.
SisterneSisternen er vannreservoaret til toalettet. Mange boliger har sisterner bygget inn i konstruksjonen og vil i enkelte tilfeller ugjøre en risikokonstruksjon.
RisikokonstruksjonEn type konstruksjon som kan være spesielt utsatt for skader og forkortet levetid. Spesielt fuktproblematikk gjør at enkelte konstruksjoner omtales som risikokonstruksjoner. Flate tak, innvendige nedløp, rom under terreng og krypkjeller kan være eksempler på risikokonstruksjoner. Dette er ting som gjerne kontrolleres ekstra nøye av takstmannen.
SkjeggkreSkjeggkre er et insekt som har blitt mer og mer vanlig i norske boliger siden de først kom til landet i 2013. Les mer om skjeggkre her.
FDVFDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold) er dokumentasjon som skal sikre god forvaltning, drift og vedlikehold av bygget i hele byggets levetid. Dette har det vært krav til siden TEK97, men først TEK10 satt dette som et krav for å få utstedt ferdigattest. Ta godt vare på FDV-dokumentasjonen.
RadonRadon er en radioaktiv gass som siger opp fra grunnen. Forhold rundt radon er aktuelt ved taksering av bolig.

Eiendomsressurs AS er autorisert foretak i Norsk takst.
Takstmann Andreas Høieggen er sertifisert i Norsk takst for verditakst bolig, tilstandsrapport og boligsalgsrapport.