Laster...

Tjenester

Her er en oversikt over våre takseringstjenester og hva de forskjellige takseringstjenestene innebærer.

Tilstandsrapport – Tilstandsrapport er den mest brukte takseringstjenesten ved omsetning av brukte boliger. Tilstandsrapporten beskriver og vurderer og det settes tilstandsgrader for forskjellige bygningskomponenter. Fuktsøk og fuktmålinger uten inngrep i konstruksjonen er normalt en del av en tilstandsrapport. Tilstandsrapport kan leveres med eller uten takstmannens vurdering av markedsverdi. Les mer…

Takseringstjenester - Verditakst av bolig

Verditakst – Verditakst inneholder byggteknisk beskrivelse uten fokus på tilstand, men åpenbare feil/mangler/svekkelser etc. kommenteres. Videre inngår markedsanalyse med forventet markedsverdi. Verditakst brukes blant annet ved eiendomssalg, refinansiering, arveoppgjør og samlivsbrudd. Les mer…

Boligsalgsrapport – Boligsalgsrapport av bolig gir den mest grundige gjennomgangen av alle byggets komponenter. Ved boligsalgsrapport skal det gjennomføres fuktsøk og fuktmålinger. Ved behov kan det også gjøres inngrep i konstruksjonen (hulltaking). Boligsalgsrapport kan leveres med eller uten takstmannens vurdering av markedsverdi. Les mer…

Vi tilbyr flere type takseringstjenester. Tilstandsrapport er den vanligste takseringstjenesten i dag ved omsetning av bolig. Verditakst brukes mest til refinansiering, arveoppgjør og samlivsbrudd. Boligsalgsrapport er en meget omfattende tilstandsrapport. Den er ikke så mye brukt, men veldig fornuftig å bruke på objekter hvor symptomer tilsier at tilstanden bør kartlegges/undersøkes nærmere.

Norsk takst er landets største takseringsforbund. Eiendomsressurs AS og takstmann Andreas Høieggen er sertifisert i Norsk takst og har sertifiseringer innen følgende takseringstjenester: Tilstandsrapport, verditakst og boligsalgsrapport. Vi følger retningslinjene for god takstmannsskikk utformet av Norsk takst.