Laster...

Radon og boligsalg

Radon og boligsalg

Radon er en radioaktiv, farge- og luktfri gass som dannes som et biprodukt av naturlig forekommende uran i jordskorpen som siger opp fra grunnen. Radon kan trenge inn i konstruksjoner hvor det kan akkumuleres. Mengden radon i grunnen er svært variabel, men jevnt over er det mye radonforekomst i Norge sammenliknet med andre land.

Radonnivået i boligen kan og bør måles. Måling av radon kan gjøres på forskjellige måter. Den vanligste og sikreste måten er med sporfilm. Sporfilmen utplasseres på egnede steder i boligen. Etter noen måneder sendes sporfilmen til analyse og radonnivået lese av.

For enkelte kan det kanskje også være aktuelt å anskaffe seg en digital radonmåler.

I Norge anbefaler man radonnivåer på under 100 Bq/m3 og for nivåer over 200 Bq/m3 anbefales alltid tiltak.

Å bo i en bolig med høye radonnivåer er forbundet med utvikling av lungekreft. Det antas at ca. 300 personer utvikler lungekreft hvert år som følge av radongass.

Radon i nyere bygg

I TEK10 ble det satt krav til radonsikring av nybygg. Dette gjøres som regel med en radonduk/membran som ligger under sålen eller støpes inn i sålen. Alle gjennomføringer må tettes. På denne måten hindres radonen i å sive inn i bygget. Ettersom radonduk/membran kan sprekke etc. er det anbefalt og radonnivå også måles for nyere bygg. I tillegg til radonduk skal det være klargjort for radonbrønn el. som kan brukes som kompenserende tiltak dersom radonnivåene i boligen viser seg å være over tiltaksgrensen.

Radon i eldre bygg

For eldre bygg kan det gjøres forskjellige utbedringer dersom det viser seg, etter målinger, at radonnivået er høyt. I noen tilfeller kan det være tilstrekkelig å øke ventilasjonen for å «lufte ut» radongassen. Dersom konsentrasjonen er høy kan det være behov for større tiltak som foreksempel radonbrønn med radonsug. En radonbrønn lages ved å bore hull i betongsålen/fundamentet til boligen. Så monteres det på et radonsug som suger luft fra under sålen og blåser det ut over tak eller klar av bygningen. Det skapes et vakum under sålen slik at radongassen ikke trenger inn igjennom sålen, men suges inn i radonsuget og blåses ut igjen på sikkert vis. Dersom du har behov for radonsanering anbefales det å ta kontakt med et firma som er spesialister på området.

Høye radonforekomster er som regel forbundet med kjellere/underetasjer og 1. etasje. For etasjer høyere enn dette er det mer uvanlig med høye forekomster, men ikke umulig.

Dersom du skal leie ut bolig er det påbudt å foreta radonmåling.

Radon ved taksering

Ved taksering av din bolig er det aktuelt for takstmannen å spørre om det er foretatt radonmåling og hvordan nivået eventuelt er. Dette fordi større radonnivåer kan påføre kostnader i forbindelse med sanering og er av interesse for nye eier. Det er også et helseaspekt rundt dette som gjøre at det med fordel bør belyses i tilstandsrapporten/boligsalgsrapporten.