Laster...

Befaring av bolig

Har du bestilt taksering av din bolig vil takstmannen komme på befaring for å snakke med deg om boligen og gjøre sine byggtekniske undersøkelser. En befaring tar normalt alt fra 1-3 timer avhengig av type bolig og hvilken type rapport som er avtalt.

Tilstede ved befaring

Det beste er om rekvirent/eier er tilstede ved befaring, men det er ikke noe absolutt krav. Nøkkeloppdrag/nøkkeltakst kan også gjennomføres når det av ulike årsaker er behov for det. Takstmann kan hente og bringe nøkler ved behov. Dette avtales nærmere.

Tilgang til hele boligen

Du trenger i grunn ikke gjøre stort i forkant av befaringen, men noen få ting bør du sjekke. Takstmannen må ha tilgang til hele boligen. Det betyr at det kan være behov for å flytte på noen ting i forkant. Eksempelvis esker på loft eller i kjeller. Har du kryploft og/eller krypkjeller må det også være tilgang dit.

Ideelt sett skal det også være tilgang til sikringsskap, vannfordelerskap og andre tekniske installasjoner. Kanskje er det et møbel etc. plassert foran som må flyttes litt på.

Det er fint om du har renset alle lett tilgjengelige sluk i våtrom før befaring. I sluket samler det seg gjerne hår, såperester mm. Sluket er et viktig punkt på takstmannens sjekkliste. Et rent sluk vil gi takstmannen beste mulig utgangspunkt for å gjøre sin besiktigelse.

Du trenger ikke rydde/vaske boligen utover dette. Når takstmannen kommer på besøk vil han ta av seg på bena og det vil se like bra ut når takstmannen drar som da han kom.

Har du småhus med ikke alt for høy gesimshøyde (1-1 1/2 etasje) kan det være greit om du har gjort klart en stige slik at takstmannen kan inspisere taket stående i stigen. Jo mer tilgjengelig boligen er på befaring jo bedre kvalitet blir det på rapporten/taksen som skal utarbeides. Takstmannen tar selv stilling til på befaringen om det anses som trygt nok å gå opp i stigen.

Kort om inspeksjonsrunden

Når takstmannen besiktiger boligen er det fint om han kan gjøre dette alene uten forstyrrelser. Det gjøres notater, målinger og arealberegninger underveis og det er viktig at takstmannen for ro til å gjøre dette for å sikre god kvalitet. Det er selvsagt tid og anledning for ytterligere samtale og spørsmål i etterkant av besiktigelsen.

Bilder av forskjellige bygningskomponenter vil normalt tas under befaringen. Det kan være bilder av sluk, tekniske installasjoner, undertak og andre komponenter. Bildene brukes ved utarbeidelse av takstrapporten.

Befaring utenom vanlig arbeidstid

Dersom du ønsker befaring utenom vanlig arbeidstid finner vi en løsning. Du kan lese mer om våre tilbud utenom vanlig arbeidstid og i helger her.

Eiendomsressurs AS v/takstmann Andreas Høieggen leverer takseringstjenester i Follo og Oslo. Vi har lokaler på Vinderen i Oslo, men daglig leder bor på Langhus i Nordre Follo kommune (Oppegård og Ski slås sammen 1.1.2020).

Befaring av bolig
Befaring av bolig