Laster...

Skjeggkre

Skjeggkre har vært mye omtalt i mediene de siste par årene. Skjeggkre er et insekt som er tilnærmet ufarlig for boligen, men som kan oppleves svært ubehagelig og plagsomt for de som bor i en infisert bolig. Utbredelsen har vært eksplosiv siden de først ble oppdaget i Norge i 2013. De er nå å finne over hele landet.

De trives tilsynelatende spesielt godt i nyere boliger. Årsaken til det synes litt uklar, men de klarer seg i vesentlig tørrere klima enn for eksempel sølvkre. De lever av smuler, støv, etc. som inneholder proteiner og karbohydrater. Det spiser også papp og papir (cellulose). Skjeggkre er svært vanskelig å bekjempe, men den siste tiden har det vært gjort fremskritt både med feller og giftig åte. Dette skal gjøre det lettere å minske samt og holde bestanden i sjakk, selv om man kanskje aldri blir kvitt problemet helt.

Det kan også hjelpe å være ekstra nøye med renhold og tette sprekker rundet lister etc.

Skjeggkre sprer seg som blindpassasjerer i pappesker, vesker, klær, møbler etc. De kan også spre seg mellom boliger i samme blokk.

Opplys om skjeggkre

Dersom du har oppdaget skjeggkre, eller andre insekter/skadedyr i boligen din, er det viktig at dette opplyses når du skal selge boligen. Du har som selger opplysningsplikt ovenfor kjøper vedrørende feil og mangler.

Beregninger basert på antall individer i limfellene og størrelsen på individene vil kunne gi en pekepinn på hvor lenge man kan anta at skjeggkrene har vært i boligen.

Skjeggkre har vært årsak til en rekke reklamasjoner ved omsetning av brukt bolig. I flere saker har selger måtte betale erstatning til kjøper etter funn av skjeggkre.

Innvikrning og bekjempels

Det antas at skjeggkre vil få mindre innvirkning på boligens markedsverdi i tiden fremover ettersom utbredelsen er blitt så stor og det etter hvert vil anses som vanlig.

Skjeggkre er nok noe vi må venne oss til å leve med, men det forskes på flere hold for å finne nye metoder for å begrense bestanden. Små bestander som holdes i sjakk vil ikke oppleves like ekkelt/skremmende som når det vrimler av tusenvis av individer i forskjellige rom.

Kilder:

Wikipedia
Folkehelseinstituttet

Skjeggkre
Skjeggkre
Bilde: Mycoteam

Her kan du lese om mus og rotter.