Laster...

FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold

FDV- (forvaltning, drift og vedlikehold) dokumentasjon skal være utarbeidet og overlevert før et bygg kan gis ferdigattest. Kravet til FVD-dokumentasjon fikk stor oppmerksomhet da det ble endrede krav i TEK10, men det var allerede et krav til slik dokumentasjon fra TEK97. Grunnen til den store oppmerksomheten siden innføringen av TEK10 var nok nettopp det nye kravet om at dokumentasjonen skulle foreligge før ferdigattest kunne gis.

FDV-dokumentasjon er ment som å være en slags brukermanual for forvaltning, drift- og vedlikeholdsfasen av et bygg. FDV dokumentasjonen som overleveres nybyggets eier skal inneholder informasjon om alle produkter som trenger ettersyn og vedlikehold i byggets levetid. Produkter som ikke trenger drift og vedlikehold, slik som isolasjon, trenger ikke å være inkludert i FDV-dokumentasjonen. For en enebolig eller hytte vil det normalt være FDV-dokumentasjon for for eksempel tekniske installasjoner, gulv, vinduer, dører, takrenner, varmekilder etc. Kort og godt alt som kontinuerlig skal driftes og vedlikeholdes. Forskjellige typer gulv trenger forskjellig vedlikehold og renhold. Slikt skal være omtalt i FDV-dokumentasjonen.

FDV-dokumentasjon skal også omhandle byggets konstruksjon slik at arkitekter, ingeniører etc. har tilgang til informasjon som gjør det enklere og tryggere ved for eksempel ombygging.

Ta godt vare på dokumentasjonen

Dersom du har FDV-dokumentasjon og/eller annen type dokumentasjon slik som samsvarserklæring for elektriske arbeider vedrørende din bolig, anbefales det at du lagrer dette på et trygt sted. Helst digital fjernlagring. Boligmappa kan være en grei løsning for slik lagring. Boligmappa omtales ofte som serviceheftet til huset.

Når din bolig eller hytte skal takseres kan det være nyttig for takstmann å se på FDV-dokumentasjon. Det kan for eksempel være spørsmål rundt baderommets oppbygging som kan belyses ved å sette seg inn i FDV-dokumentasjon.

Dokumentasjon på bygningen og arbeider vil bidra med å sikre dine verdier.

Trenger du takstmann? Vi tar oppdrag i Follo, Oslo og deler av Østfold.