Laster...

Fuktmåling og fuktsøk

Vi utfører fuktmåling og fuktsøk i forbindelse med tilstandsrapporter og boligsalgsrapporter, men tilbyr også disse tjenestene isolert om du har behov for å bekrefte eller avkrefte mistanke på fuktproblematikk i din bolig

Fuktmåling

Vi foretar fuktmåling i porøse materialer. Dette innbefatter treverk, forskjellige konstruksjonsplater, gipsplater etc. Vi kan måle fuktnivået fra helt ytterst i overflaten til 4-5cm inn i konstruksjonen. Ved dypere måling enn 1-3mm vil vi bruke en hammerelektrode. Fuktmålinger i trevirke måles i vektprosent opp til 30%. Vi foretar ikke målinger i betong.

Fuktmåling i trebjelkelag
Fuktmåling i trebjelkelag

Aktuelle steder å gjennomføre fuktmåling er blant annet taktro (undertak), bunnsvill, bjelkelag, utforede vegger under terreng og tilfarergulv (oppforet kjellergulv).

Måles det høyere vektprosent enn 20% vil det kunne være tegn på fuktproblematikk i konstruksjonen. Det er ønskelig med fuktverdier på lavere enn 18-20%.

Fuktsøk

Fuktsøkt kan gjøres på en rekke steder og vil kunne si noe om fuktvariasjoner i konstruksjonen. Fuktsøk vil få utslag på fukt på inntil 4cm inn i konstruksjonen. Vi søker på forskjellige punker og sammenligner verdiene med et referansepunkt.

For bad som er i daglig bruk vil det alltid være mer eller mindre fukt i fliser, fliselim, fuger og påstøp i våtsone. Fuktsøk i våtsonen på flislagte bad vil derfor normalt si lite eller ingenting om fuktproblematikk. Fuktsøk i våtsone med membran må skje på baksiden av denne. Det innebærer at konstruksjonen må åpnes opp. Dette gjøres kun når det er et spesielt ønske fra rekvirent. Når membran er synlig (baderomsbelegg) vil et fuktsøk kunne si noe om fuktvariasjoner i konstruksjonen.

Fuktsøk på kjøkken utføres på gulv foran kjøleskap, oppvaskmaskin og vask og kan si noe om eventuell kondens/lekkasje fra disse stedene.

Andre steder det kan være aktuelt med fuktsøk er på innsiden av kjellervegg av mur/betong, vaskerom, vinduskarmer (spesielt i våtsone), himling under baderom/vaskerom eller andre fuktutsatte steder.

Relativ luftfuktighet

Vi kan også måle relativ luftfuktighet i luften. Dette kan være relevant på for eksempel kaldtloft og i kjellere. Høy luftfuktighet kan ha sammenheng med dårlig ventilasjon. Høy relativ luftfuktighet bidrar også til gode vekstvilkår for forskjellige typer sopp.